Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 08.11.2017 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije od 17.10.2017.godine,
3. Razmatranje zahteva Vlade Republike Kosova o konsultaciji sa Komisijom za budžet i finansije u vezi Odluke Vlade o postavljanju stope (norme) poreza na akcizi,
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja budžeta Republike Kosova za 2016. Godinu,
5. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Centralne banke Republike Kosova za 2016.godinu,
6. Razmatranje Finansijskog izveštaja Narodnog advokata za 2016.godinu,
7. Razmatranje Finansijskog izveštaja Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja za 2016.godinu,
8. Razmatranje predloga Komisije o izboru članova Upravnog borda Fonda penzijskih štednji Kosova
9. Razno

Zapisnik