Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Sreda, 08.11.2017 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zaspnika sa sednice održane 30.10.2017 godine;
3. Razmatranje Predloga odluke Vlade Republike Kosova o kanditaima za članove
Komisije za polaganje pravosudnog ispita;
4. Razmatranje predloga Pravnog fakulteta o izboru jednog člana Tužilačkog saveta
Kosova;
5. Razmatranje u načelu N/Z br.06/L-009 o posredovanju;
6. Razno.

 

Zapisnik