Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

Ponedeljak, 06.11.2017 11:00 u sali N 225

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanaka održanog 13.10.2017;
3. Razmatranje i usvajanje nacrt -plana rada Komisije za 2017 godinu;
4. Razno.