Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Sreda, 01.11.2017 13:00 u sali S-I

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje godišnjeg Izveštaja rada Sudskog instituta Kosova za 2016 godinu;
3. Razmatranje u načelu N/zakona br. 05/L-147 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-007 o van parničnom postupku;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br. 05/L-145 o izmenama i dopunama Zakona br. 2004/26 o nasleđu na Kosovu;
5. Razno.

 

Zapisnik