Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Četvrtak, 02.11.2017 13:00 u sali S-I

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 24.10.2017.godine;
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije za 2016 godinu;
4. Formiranje Radne grupe za nadgledanje sprovodjenja Zakona o električnoj energiji;
5. Razno.

 

Zapisnik