Komisija za nadgledanje javnih finansija

 • Sreda, 07.02.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 30.01.2018;
3. Razmatranje Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Ministrarstvo Zdravstva, za godinu zavrsno sa 31 decembrom 2016;
4. Razmatranje Izvestaj revizije o godisnjem finansijskom izvestaju Universitetske Bolnicke Sluzbe Kosova za godinu zavrsno sa 31 decembrom 2016;
5. Razmatranje Izvestaj revizije Efikasnost i Efektivnost u primeni jedinstvenog Integrisanog dravstvenog sistema;
6. Razno.

 

 • Utorak, 30.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 19.01.2018;
3. Pregled revizorskog izvještaja o godišnjem finansijskom izvještaju Kosovske kompanije za upravljanje deponijama za godinu koja se završava 31. decembra 2016. Godine;
4. Izdaje preporuke za Izvještaj revizije o finansijskom izvještaju regionalne kompanije "Pastertia" iz Uroševca za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 19.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 20.12.2017;
3. Pregled revizorskog izvještaja o godišnjem finansijskom izvještaju Kosovske kompanije za upravljanje deponijama za godinu koja se završava 31. decembra 2016. Godine;
4. Pregled revizorskog izvještaja o godišnjem finansijskom izvještaju regionalne kompanije "Pastertia" iz Uroševca za godinu koja se završila 31. decembra 2016. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Komisije za 2017;
6. Razmatranje nacrta Izvještaja o radu Komisije za 2018;
7. Pokrenuti postupak revizije finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu;
8. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 20.12.2017 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 11.12.2017;
3. Razmatranje izveštaja Revizora o finanijskim izveštajima i finansijskim deklaracijama političkih subjekata za 2013, 2014, 2015, i 2016. godinu;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 11.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 16.11.2017;
3. Prvo razmatranje Nacerta Zakona o Unutrašnjoj Kontroli Javnih Financija, br.06/L-021;
4. Razmatranje godišnjeg plana rada Nacionalne Kancelarije za Reviziju , za period revizije 2017/2018;
5. Diskusija u vezi razmatranja individualnih izveštaja revizije;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 30.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 19.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.12.2017 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 11.12.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 16.11.2017 10:00
   

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107