Komisija za nadgledanje javnih finansija

 • Utorak, 31.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 24.07.2018;
3. Razmatranje pregled revizorskog izvještaja o RVC Hidroregjioni Jugor Sh.A Prizren za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usnavanje preporuka sa izveštaja o opštinskim revizijama za 2017;
5. Razno.

 

 • Sreda, 25.07.2018 10:00
 • Javna Rasprava Sala:
 •  

"Vila Gërmia"


Dnevni red:

1. Pregled revizijskih izvještaja GFI opština za 2017

 

 • Utorak, 24.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 10.07.2018;
3. Pregled izvještaja o reviziji za RVC Priština AD za 2017. godinu;
4. Diskusija u vezi sa pregledom izveštaja o opštinskim revizijama za 2017;
5. Razno.

 

 • Utorak, 10.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 29.06.2018;
3. Razmatranje i usvajanje preporuka godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017;
4. Pregled izvještaja CAO o učinku za 2017 zajedno sa revidiranim GFI;
5. Razno.

 

 • Petak, 29.06.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 05.06.2018 i 12.06.2018;
3. Razmatranje i usvajanje preporuka o reviziji za GFI Drini i Bardhe regionalnog preduzeća za spaljivanje JSC Peć za 2017;
4. Razmatranje godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 16.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 02.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 18.04.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 13:00
   
 •  

  Zajednićki sastanak Komisija

  Sreda, 28.03.2018 11:00
   

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107