Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

 • Petak, 20.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red

1. Razmatranje zapisnika sa prethodne sednice,
2. Diskusija u Komisiji o pitanjima nestalih lica nakon Londonskog samita. Pozvani: Predstavnici vlade za nestala lica,
3. Sastanak Funkcionalne komisije sa grupm studenata iz Italije i predstavnicima Italijanskog KFOR-a,
4. Razno.

 

 • Sreda, 11.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1.Diskusija u Komisiji o postojećem stanju omladine i maloletnika, koji rade u privatnom sektoru. Pozvani: Skender Reçica, Ministar rada i socijalnog staranja i Basri Ibrahimi, glavni inspektor inspekorata rada,

2.Razmatranje N/zakona br.06/L-084 o zaštiti deteta,

3.Razno.

 

 • Petak, 06.07.2018 13:00
 • Javna Rasprava Sala: N 10
 •  

Dnevni red

1. Javna rasprava u vezi nagledanja Zakona br. 05/L 021 o zaštiti od diskriminacije

 

 • Sreda, 04.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red

1. Diskusija o kretanjima procesa verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja, kao i dodeljivanje penzija. Pozvani: Vladina komisija za prijem i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja, Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih torture i Agencija za polnu ravnopravnost,
2. Razno.

 

 • Sreda, 04.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
2. Rasprava u Komisiji u vezi odluke vlade o osnivanju tehničke grupe u cilju predloženja razvoja novog rudnika energetske korporacije Kosova. Pozvani: Valdrin Lluka, Ministar ekonomskog razvoja, Albena Reshitaj, Ministarka životne sredine i prostornog planiranja, Bedri Hamza, Ministar finansija, Hilmi Jashari, Narodni advokat i predstavnici sela Hade.
3. Informisanje Funkcionalne komisije o razmatranju peticija od Radne grupe, i
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 06.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 25.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 10.05.2018 13:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 02.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.04.2018 13:00
   

Kontakt

 
Selman Ymeri Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 624; 044 412 924