Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

 • Utorak, 12.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Razmatranje zapisnika sa prethodnih sednica,
2. Razmatranje Predlog- odluke Narodnog advokata o izboru 5 zamenika Narodnog advokata, (pozvan Narodni advokat g.Hilmi Jashari),
3. Diskusija u vezi Izveštaja Narodnog advokata u vezi fakturisanja električne energije, potrošene od četiri severnih opština Republike Kosovo, (pozvan Narodni advokat g.Hilmi Jashari),
4. Informacija Radne Grupe Komisije vezano za razmatranje peticija,
5. Razno.

 

 • Sreda, 15.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Razmatranje peticije, pozvani: Direktor javne službe opštine Podujevo, Predstavnici meštana iz sela Orlane, Podujevo,
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Institucije Narodnog advokata, za 2016.godinu,
3. Sastanak članova Funkcionalne komisije sa predstavnicima organizacije - Grupa za političke i pravne studije,
4. Razno.

 

 • Sreda, 08.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sednice,
2. Razmatranje Predlog-plana rada Funkcionalne komisije za 2017. godinu,
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Narodnog advokata o tretiranju nezavršenih poslova sa prošle legislature, prema Poslovniku Skupštine Republike Kosova,
4. Razmatranje peticije,
5. Sastanak članova Funkcionalne komisije sa predstavnicima organizacija:
    a) Grupa za političke i pravne studije i
    b) Centar za osnaživanje žena.

 

 • Sreda, 18.10.2017 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
2. Izveštavanje Komisije (pozvan ministar Ministarstva za rad i socijalna pitanja g-din Skender Recica),
3. Razmatranje u načelu N/zakona o izmena i dopunama Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
4. Razno.

 

 • Utorak, 10.10.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Konstituisanje Komisije

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 10.10.2017 10:00
   

Kontakt

 
Selman Ymeri Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 624; 044 412 924