Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Ponedeljak, 11.12.2017 13:00
 • Javna Rasprava Sala: N-506
 •  

Dnevni red:

Javna Rasprava u vezi amandamentiranja Nacrta Zakona Br. 06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu.

 

 • Ponedeljak, 04.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 20.11.2017;
3. Diskusija u vezi za Nacrtom zakona o Nezavisnom nadzornom odboru za Civilnu službu Kosova;
4. Diskusija o toku rada Komisije u vezi izmene i dopune N/zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Priština;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 20.11.2017 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 15.11.2017;
3. Diskusija u vezi zakonodavne inicijative za izradu Nacrta zakona o Nezavisnom nadzornom odboru za Civilnu službu Kosova;
4. Razno.

 

 • Sreda, 15.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 01 i 06.11.2017;
3. Izveštavanje Ministar Ministarstva za javnu administraciju, g-din Mahir Yagcilar;
4. Razno.

 

 • Sreda, 08.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija u vezi zakonodavne inicijative za izradu Nacrta zakona o Radio-televiziji Kosova;
3. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265