Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Utorak, 20.02.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 17.01.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona za ratifikaciju sporazuma za osnivanju regionalne škole javne Uprave (ReSPA);
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 05.02.2018 10:00
 • Okrugli sto Sala: N-506
 •  

Dnevni red :

Okrugli sto o zakonskoj inicijativi za izradu N/zakona o RTK.

 

 • Ponedeljak, 29.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija u vezi zakonodavne inicijative za izradu Nacrta zakona o Radio-televiziji Kosova;

 

 • Sreda, 17.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 18.12.2017;
3. Razmatranje Izveštaja rada Komisije, za 2017.godinu;
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2018.god;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 18.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 04.12.2017;
3. Razmatranje izveštaja Vlade Kosova o stanju u civilnoj službi Republike Kosova, za 2016.godinu;
4. Razmatranje Godišnji izveštaj Agencije za Statistiku Kosova, za 2016 godinu;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.12.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 20.11.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 15.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 10:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265