Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Sreda, 13.06.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 08.05.2018 i 30.05.2018
3. Sastanak sa predstavnicima udruženja i sindikata , zaštitnici prava penzionera
4. Sastanak sa predstavnicima Instituta za zaštitu na ragu - Obilić
5. Razno.

 

 • Sreda, 30.05.2018 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona o krivi i krivnim sastojcima;
3. Razno.

 

 • Utorak, 08.05.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 18.04.2018
3. Razmatranje Izveštaja monitorisanja Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama
4. Sastanak sa predstavnicima Nezavisne inicijative slepih
5. Razno.

 

 • Sreda, 18.04.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 04.04.2018
3. Sastanak sa načelnik Agencije za Medicinske Proizvode i Opremu
4. Sastanak sa Udruženjem ljudi pogođenih cističnom fibrozom
5. Razno.

 

 • Sreda, 04.04.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 28.03.2018
3. Sastanak sa ministrom zdravstva g-din Uran Ismaili.
- Adresiranje preporuka Izveštaja revizije performanse o uspešnosti i efektivnosti sprovođenja jedinstvenog informativnog i integrisanog zdravstvenog sistema,
- Proces pregledanja esencijalne liste lekova.
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 14.02.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 02.02.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 17.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 11.12.2017 10:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309