Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

 • Ponedeljak, 12.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda ,
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka od 29 i 30 januara 2018,
3. Razmatranje u naćelu Nacrta zakona o hidrometeorološkim delatnostima,
4. Razmatranje iniciative za izradu nacrta o kompleksnom memorialu „Adem Jashari" u Prekaze.
5. Razno

 

 • Petak, 09.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Stanje u memorijalnom kompleksu „Adem Jashari" i razmatranje iniciative za izradu nacrta o kompleksnom memorialu „Adem Jashari" u Prekaze, pozvan direktor Direktor AMMKK.

 

 • Utorak, 30.01.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Stanje sredine na Kosovu u vezi zagadjenja vazduha i predlozi u vezi ovog stanja.

 

 • Ponedeljak, 29.01.2018 11:30
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 19.1.2018;
3. Glasanje godišnjeg izveštaja 2016 za sredinu,
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o zaštiti od zračenja i nuklearja bezbednost,
5. Objava konkursa za direktora Agencije kompleksnih memorijala Kosova,
6. Osnivanje radnih grupa u vezi zakonske iniciative za izradu Nacrta zakona za izmenu i dopunu Zakona Nr.05-L-042 o regulisanju usluga vode i u vezi zakonske iniciative za izradu Nacrta zakona o kvalitetu hleba,
7. Razmatranje zahteva odbora za vino „Enologija" za podršku o izvozu vina i ukidanju akcize za vino,
8. Razno.

 

 • Petak, 19.01.2018 10:30
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.12.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2017.godinu
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2018.god;
5. Razmatranje izveštaja o stanju životne sredinu, pozvan šef Agencije za zaštitu životne sredine;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 19.01.2018 10:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 13.12.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 06.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 30.10.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 23.10.2017 11:00
   

Kontakt

 
Bajram Badivuku Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 639; 044 345 369