Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Ponedeljak, 22.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Sastanak Komisije sa članove Akademije Nauke i Umetnosti Kosova;
3. Razno.

 

 • Petak, 19.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 15.10.2018;
3. Izveštavanje ministra MKOS-a o izazovima i prioritetima Ministarstva;
4. Razno.

 

 • Sreda, 17.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
3. Razno.

 

 • Ponedeljak, 15.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
3. Razno.

 

 • Petak, 12.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 8.10.2018;
3. Izveštavanje ministra MONT-a o završetku školske 2017-2018 godine i početku nove školske godine 2018-2019;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.05.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 24.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 23.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 21.05.2018 13:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640