Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Utorak, 27.02.2018 11:00
 • Sto Sala: N-506
 •  

Dnevni red:

Sto na temu:

Važnost organizacije i izazovi u predškolskom obrazovanju.

 

 • Sreda, 14.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 6.2.2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-049 o Naučnoj Inovaciji i Transferu Znanja i Tehnologije;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-053 o Ratifikaciji Memoranduma o Sporazumevanju između Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosova i Austrijske Agencije za Razvoj ADA REF. NO 8116-00/2016 LR 2016;
5. Razno.

 

 • Utorak, 06.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 23.1.2018 i 30.1.2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrtu Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 30.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 19.1.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona o Ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Kosovo (MEST) i Stitching Spark- Holandije (SPARK) o pružanju podrške Međunarodnog poslovnog koledža u Mitrovici;
4. Izveštavanje ministra MONT-a o stanju u Visokom Obrazovanju;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 23.01.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 16.1.2018;
3. Razmatranje Plana rada Komisije za 2018 god;
4. Razmatranje Odluke Vlade Republike Kosova, br.17/19 dt.15.12.2017 o ratifikaciji članova Državnog Saveta za Kvalitet o KAA;
5. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 06.02.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 30.01.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 23.01.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 19.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 16.01.2018 11:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640