Komisija za evropske integracije

 • Utorak, 05.06.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 11.05.2018;
3. Izveštavanje g. Bajram Hasani, Ministar Trgovine i Industrije za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP);
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-027 o rudnicima i mineralima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-024 o tretiranju građevina bez dozvole, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom Nadzornom Odboru Civilne SluŽbe Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Ostalo.

 

 • Petak, 11.05.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 19.04.2018;
3. Izveštavanje g. Shyqiri Bytyqi, Ministar za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP) i Agenda za evropske reforme (AER);
4. Razmatranje Nacrt br. 06/L-009 o Posredovanju, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-034 o Zaštiti Potrošača, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
6. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 19.04.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 28.03.2018 i 30.03.2018 godine;
3. Diskusija sa g-đom Dhurata Hoxha, ministarka evropskih integracija u vezi Izveštaja o zemlji za 2018. Godinu,
4. Razmatranje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP)2018-2022;
5. Razmatranje Nacrt br. 06/L-001 o izmeni i dopunama Zakona br. 02/L-031 o verskim slobodaama na Kosovu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Prištinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
7. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Petak, 30.03.2018 09:45
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Razmatranje Nacrt zakona zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
2. Razmatranje Nacrt br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-032 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i Reviziji, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
4. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Izveštavanje g. Abelard Tahiri - Ministar Pravde, za proces liberalizaciju viza;

 

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 11.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 19.04.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 30.03.2018 09:45
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 11:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968