Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 16.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-096 o referendumu;
3. Razmatranje izveštaja Narodnog advokata o organizovanju glasanja van zemlje za
parlamentarne i lokalne izbore;
4. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona
br.06/L-033 o građevinskim proizvodima;
5. Razno.

 

 • Utorak, 09.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu N/zakona o izmenama i dopunama zakonika krivičnog postupka Republike Kosova;
3. Razmatranje predloga o kandidatima za članove Saveta besplatne pravne pomoći,
4. Razmatranje Izveštaja Narodnog advokata o organizaciji glasanja van zemlje o lokalnim i parlamentarnim izborima;
5. Razmatranje izveštaja sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona b nr.06/L-079 o efikasnosti energije;
6. Razmatranje izveštaja sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br.06/L-064 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-132 o Vozilima;
7. Rasprava o ne procesuiranju Državne strategije protiv korupcije 2018-2022 i Plana delovanja u Skupštini, kako se utvrđuje članom 16. Zakona br.03/L-159 o Agenciji protiv korupcije;
8. Razno.

 

 • Sreda, 19.09.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 7.6, 12.6, 21.6, 26.6, 3.7 i 10.7.2018. godine;

3. Glasanje Izveštaja sa amandmanima na N/poslovnika Skupštine;

4. Glasanje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova;

5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-022 o socijalnim preduzećima;

6. Razmatranje u načelu N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-176 o parlamentarnoj istrazi;

7. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-007 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku;

8. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-008 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasleđstvu na Kosovu;

9. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-054 o sudovima;

10. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-055 o sudskom savetu Kosova;

11. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-043 o slobodi pridruživanja u nevladinim organizacijama;

12. Razmatranje Izveštaja Narodnog advokata o organizovanju glasanja van zemlje o lokalnim i parlamentarnim izborima

13. Razno.

 

 • Utorak, 24.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 7.6 , i 12.6. 2018.godine;
3. Glasanje Izveštaja sa amandamnima na N/poslovnika Skupštine,
4. Glasanje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-022 o socijalnih preduzeća;
5. Glasanje Izveštaja sa preporukama Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-035 o hidrometeorološkim delatnostima;
6. Glasanje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova;
7. Razmatranje u načelu Nacrt zakona sa izmenama i dopunama Zakona br.03/L-176 o Skupštinskoj istrazi;
8. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06/L-007 sa izmenama I dopunama Zakona br.03/L-007 o van parničnom postupku;
9. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06/L-008 sa izmenama I dopunama Zakona br.2004-26 o nasleđu Kosova;
10. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06/L-054 o sudovima;
11. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06/L-055 o sudskom savetu Kosova.
12. Razno.

 

 • Sreda, 18.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 21.5.2018;
3. Razmatranje Izveštaja glavnih komisija o N/Poslovnika Skupštine;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-022 o socijalnim preduzećima;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-035 o hidrometorološkoj delatnosti;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona o izmenama I dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova;
7. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.12.2017 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.12.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359