Odbor za nagledanje Kosovske agencije za inteligenciju

 • Sreda, 16.04.2014 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Sala: N 303
 •  

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka 21.03.2014.
3. Diskusija u radu radne grupe za nagledanje Zakona br.03/L-178 o klasifikacije informacije i proveri bezbednosti .
4. Diskusija o žalbama dostavlenjih Komisiji od zvaničnika raznih institucija u vezi procedure verifikacije od Deprtmana za verifikaciju od Kosovske Obveštajne Agencije .
5. Razno

 • Petak, 21.03.2014 11:00
 • Committee meetting Sala: S-I
 •  

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka 12.03.2014
3. Sastanak Komisije sa G.Bashkim Smakaj -Direktor Kosovske Agencije za Inteligenciju i
G.Agron Selimaj Generalni Inspektor Kosovske Agencije za Inteligenciju .
4. Razno

 • Sreda, 12.03.2014 11:00
 • Mbledhja e komisionit Sala: N 302
 •  

1.      Usvajanje dnevnog reda

 

2.      Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka 19.02.2014

 

3.      Diskusija o realizaciju aktivnosti iz radnog plana Komisije za mesec mart 2014

 

     4.   Razno

 

 

 • Sreda, 19.02.2014 14:20
 • Komisioni Sala: S-II
 •  


1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka 12.02.2014,

3. Izveštavanje Direktora Kosovske Agencije za Inteligenciju , G-Baškim Smakaj,

4. Razno.

 

 • Sreda, 12.02.2014 11:00
 • Sastanak Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka 29.01.2013;
3. Izveštavanje Generalnog Inspektora Kosovske Agencije za Inteligenciju , g. Agron
Selimaj;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Nur Çeku Pozicija: Kordinator i Komisionit E-mail: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefon: 038/211-324-211 ext: 10 603
 
 
Haxhi Xhemajli Pozicija: Zyrtar i larte i fushes/analist E-mail: haxhi.xhemajli@assembly-kosova.org Telefon: 038/ 211-365 ext: 10 614