Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Agim Aliu

Agim Aliu

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 10.06.1971 u Balaj - UROŠEVAC
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Pravni fakultet, MA

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Član SO-Uroševac 2000-2008,
 • Predsedavajući SO -Uroševac 2008-2012
 • Predsednik opštine Uroševac 2012-2013,
 • Poslanik Skupštine RK-a 2014-2017

Jezici osim maternjeg

 • Srpsko hrvatski; Engleski ( dobro poznavanje )

Adresa

 • Balaj - UROŠEVAC

Telefon

 • 044 121 538