List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Fifth Legislation Period (17.07.2014-)

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com