List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017-)

First Legislation Period (17.11.2001 - 23.11.2004)