Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015

Data e shpërndarjes:
30.06.2015