Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për Auditorin e përgjithshëm dhe Zyrën kombëtare të auditimit të Republikës së Kosovës

Data e shpërndarjes:
11.11.2013