Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për bashkëpunim ndërmjet autoriteteve të përfshira në menaxhimin e integruar të kufirit

Data e shpërndarjes:
12.07.2013