Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës

Data e shpërndarjes:
02.07.2013