Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04-L-079 për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012

Data e shpërndarjes:
14.06.2012