Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë

Data e shpërndarjes:
04.05.2012