Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projekktligji për dhomën e posaçme të gjykatës supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

Data e shpërndarjes:
22.07.2011