Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-001 për përfitimin e ish zyrtarëve të lart

Data e shpërndarjes:
21.07.2011