Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

Data e shpërndarjes:
02.10.2017