Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplzive

Data e shpërndarjes:
13.12.2016