Kryetari dhe Nënkryetarët e Kuvendit

Kryetar i KuvenditGrupi
Kadri Veseli
Nënkryetarët e Kuvendit 
Xhavit Haliti
Aida Dërguti
Kujtim Shala
Slavko Simić
Mufera Srbica - Şinik