Transkriptet

    Seancë Solemne
    E Enjte, 13.04.2017 14:30
    Rendi i ditës


    1. Adresimi i senatorit amerikan, John McCain, deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës

    Transkripti