Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Enjte, 29.12.2016 15:15
    R e n d i  i  d i t ë s


    1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

    ProcesverbaliTranskripti