Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Premte, 23.12.2016 00:15
    1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

    ProcesverbaliTranskripti