Transkriptet

  Seanca Plenare

  E Marte, 20.12.2011 10:00
  R e n d i i d i t ë s

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,
  4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2012,
  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Qendrën Historike të Prizrenit (nga seanca e kaluar),
  6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për bujqësi organike,
  7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për arkivat,
  8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për parkun kombëtar "Sharri",
  9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për parkun kombëtar "Bjeshkët e Nemuna",
  10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për deminimin humanitar,
  11. Shqyrtimi i parë i Projektkodit penal të Republikës së Kosovës,
  12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e
  subjekteve politike,
  13. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndihmë juridike falas,
  14. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për të huajt,
  15. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për azilin,
  16. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve,
  17. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Qeverinë e Republikës së Kosovës,
  18. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për dhënien e dekoratave nga Presidenti i Republikës së Kosovës,
  19. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për organizmat e modifikuar gjenetikisht,
  20. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore,
  21. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror,
  22. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sportin,
  23. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Mjedis e
  Planifikim Hapësinor për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për tokën bujqësore,
  24. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të
  Pagjetur dhe Peticione për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për liritë fetare në Kosovë,
  25. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi
  për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar,
  26. Shqyrtimi i Raportit të dytë për zbatimin e Planit të veprimit të Kuvendit të Kosovës për integrime
  evropiane, për vitin 2011,
  27. Shqyrtimi i Planit të veprimit të Kuvendit të Kosovës për integrime evropiane, për vitin 2012,
  28. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi për emërimin e anëtarëve të
  Këshillit Gjyqësor të Kosovës,
  29. Shqyrtimi i Strategjisë minerare të Republikës së Kosovës për periudhën 2012-2025.

   

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7
  pika 8
  pika 9
  pika 10
  pika 11
  pika 12
  pika 14
  pika 15
  pika 16
  pika 18
  pika 20
  pika 21
  pika 22
  pika 23
  pika 24
  pika 25
  pika 26
  pika 27
  pika 28
  pika 29