Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Premte, 19.10.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Raportim në Komision lidhur me zbatimin e Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2013 - 2023. Të ftuar: Skender Reqica - Ministër i Punës, Shyqiri Bytyçi - Ministër i MASHT-it, Uran Ismaili - Ministër i Shëndetësisë, dhe Organizata Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar,

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara,

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 05/L-21 për Mbrojtjen nga Diskriminimi,

4. Të ndryshme.