Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

E Hënë, 24.04.2017 10:00 në sallën S-II

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.4.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës së Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore
për vitin 2016;
5. Të ndryshme.