Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Mërkure, 18.01.2012 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes të komisionit të mbajtura më 06.12.2011;
3. Miratimi i Raportit të Punës së Komisionit për vitin 2011;
4. Të ndryshme.