Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Fatmir Shurdhaj

Fatmir Shurdhaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 22.04.1968 në Banjë - Malishevë
 • I martuar

Arsimimi

 • MA.Sc Marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • OVL-UÇK-së selia qendrore, anëtar i kryesisë

 • Zv. Ministër i ministrisë së punës dhe mirëqenies sociale

 •  

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Frënge, Serbe

Adresa

 • Fshati Banjë - Malishevë

Telefoni

 • 044156227