Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Nezir Çoçaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • PDK

Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Arsimimi

  • MA shkencor në fushën e Edukimit

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor i Institutit Pedagogjik të Kosovës

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • serbokroatisht

Adresa

  • Prizren

Telefoni

  • 044 210 094