Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Labinotë Demi-Murtezi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • PDK

Partia

  • Partia e Drejtësisë (PD)

Arsimimi

  • Albanologe e diplomuar (Letërsi dhe Gjuhë Shqipe)
  • Vazhdon studimet master

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Gazetare, koordinatore, infermiere, drejtoreshe në Gjilan

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze për komunikim, gjuhë serbe pjesërisht, kompjuter për nevoja personale dhe pune

Telefoni

  • 044-321-954