Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Veton Berisha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE (PLE)

Të dhëna personale

 • I lindur më 05.11.1982 në Pejë
 • I martuar

Arsimimi

 • Jurist i diplomuar – Fakulteti Juridik, UP

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Anëtar i KQZ-së,
  Zyrtar i lartë ligjor në CRP/4,
  Anëtar/kryesues i Këshillit Konsultativ për Komunitete / Zyra e Presidentit.
  Pjesëmarrës i programeve profesionale në fushën e sistemit të drejtësisë, sigurisë publike, të drejtave të njeriut, evokim, në fushën e integrimeve evropiane dhe të drejtave civile.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • gjermanisht, anglisht, serbokroatisht

Adresa

 • Fshati Qyshk, 30000 Pejë

Telefoni

 • 044 397 789