Lajmet e fundit

Vazhdimi i seancës plenare të Kuvendit

E Premte, 07.06.2013
Në vazhdimin e seancës plenare të 6 qershorit të Kuvendit të Kosovës, të kryesuar nga kryetari i Kuvendit, Jakup Krasniqi, një pjesë të mbledhjes e kryesoi nënkryetari i Kuvendit Xhavit Haliti, në fillim u shqyrtua Raporti vjetor financiar i Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2012. Në hapje të debatit, z. Krasniqi njoftoi deputetët se Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe Telekomunikacion i Kuvendit të Kosovës, ka rekomanduar të përkrahet ky Raport, ndërsa Komisioni për Buxhet dhe Financa ka rekomanduar që të mos miratohet. Para deputetëve Raportin e arsyetoi kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe Telekomunikacion i Kuvendit të Kosovës, Zenun Pajaziti, i cili theksoi se ky komision i rekomandon Kuvendit të miratojë këtë Raport. Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa , Safete Hadërgjonaj, duke dhënë disa vërejtje në punën e këtij agjensioni tha se hetohen tejkalime shpenzimesh dhe janë realizuar paga me rritje pa bazë ligjore, ndërsa ka edhe shmangie nga dispozitat në lëmin e taksave dhe të licencave. Shih për këtë Komisioni nuk e ka përkrahur këtë Raport, theksoi jo.


Në emër të GP të PDK-ës, Shaip Muja, tha se përkundër vërejtjeve, del se në këtë agjension dhe në Raportin e tij bëhet punë profesionale, ndaj kërkoi që Raporti të miratohet. Hashim Deshishku nga GP i LDK-ës tha se raporti është i detajuar , por ka paqartësi. Aty ka tabela, por jepen pak informacione, ndaj nuk dalin të qarta ecuritë e punës së këtij agjensioni. Ndërkaq, licencave iu mungon informacioni për afatin e tyre. Ai shprehu brengën për humbjen e energjisë elektrike të shpenzuar dhe vjedhjet e kësaj energjie nga konsumatorët. Visar Ymeri nga GP i Lëvizjës Vetvendosje vuri në pah të dhënat se çmimet e energjisë në eksport janë të vogla, ndërsa ato të importit të larta, ndërsa vërehet se bëhen përpjekje për të përgatitur opinionin për rritjen e çmimit të energjisë, që është i ndërlidhur edhe me procesin e privatizimit. Ai tha se në veri ekziston problemi i ndërhyrjes në sistemin elektroenergjetik të Kosovës nga ana e Serbisë, por për këtë në Raport nuk flitet. Ardian Gjini nga GP i AAK-ës shtroi çështjen pse kemi rregullator, duke theksuar se ai është për atë që të ndalë abuzimet, të shmangë monopolet, në të mirë të konsumatorëve. Rregullatori është shndërruar në mbulesë të kompanisë, në vend se të jetë në interes të konsumatorit. Myzejene Selmani nga GP i KKR-ës u shpreh se raporti është bërë sipas Ligjit. Në vijim ajo theksoi se humbjet e energjisë paksa janë zvogëluar , sidomos në transmision dhe në veri të vendit. Ajo bënte vërejtje në aspektin se Raporti ka pasur mundësi të jetë më i detajuar, ndërsa KEK-u ka manipuluar me faturat.


Seanca pastaj vazhdoi punën me shqyrtimin e Raportit vjetor të punës të Autoritetit të Konkurrencës të Kosovës për vitin 2012, të cilin e kishin shqyrtuar dhe e kishin rekomanduar për miratim në Kuvend: Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe Telekomunikacion dhe Komisioni për Buxhet dhe Financa. Në emër të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe Telekomunikacion , në seancë Raportin e arsyetoi kryetari i këtij komisioni, Zenun Pajaziti. Ai në fjalën e tij kërkoi kompletimin e Bordit, ndërsa u shpreh se agjensioni është në konsolidim e sipër.


Duke marrë pjesë në debat , z Jakup Krasniqi tha se ky agjension nuk ka funksionim normal. Duke theksuar se në bordin e këtij agjensioni mungojnë dy anëtarë, ai shtroi kërkesën që secili agjension të bëjë kompletimin sa i përket kuadrove, ndërsa komisionet duhet të jenë të përgjegjshme ndaj agjensive që i përgjigjen Kuvendit. Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa , Safete Hadërgjonaj tha se ka laramani në paga të agjensioneve dhe të bordeve,ndaj shtroi kërkesën që të bëhet ligji për pagat e funksionarëve publik. Në emër të GP të PDK-ës, Zenun Pajaziti, pasi theksoi se në raport më shumë ka sfida të karakterit teknik, kërkoi që të krijohet një model i raportimit të agjensioneve. Lutfi Zharku nga GP i LDK-ës theksoi se puna e Agjensionit është reflektim i problemeve ekonomike me të cilat ballafaqohet Kosova. Visar Ymeri, nga GP i VV, shtroi pyetjen se pse nuk po kompletohet bordi i këtij agjensioni, përderisa në Qeveri është dorëzuar kërkesa për kompletim. Ai shprehu habinë që ky agjension ka qenë më aktiv në fillim të punës, se sa tani, kur ka krijuar një përvojë. Burim Ramadani nga GP i AAK-ës, shprehu mendimin se ky agjension është i politizuar, ndaj nuk mund të jetë aktiv. Në kundërpërgjigjen e tij, Armend Zemaj, mohoi këtë vlerësim të Burim Ramadanit. Myzejene Selmani (GP i KKR-ës) shprehu mendimin se nuk duhet të aprovohet ky Raport përderisa bordi i tij nuk është i plotësuar. Fikrim Damka (GP 6+) tha se Raporti nuk është në nivel të duhur, ndaj nuk mund të jepet mendim pozitiv për të. Gjatë këtij debati u theksua nevoja e funksionalizimit të këtij agjensioni.


Në vijim Kuvendi shqyrtoi Raportin vjetor të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për vitin 2012, të cilin e kishin përkrahur dhe kishin rekomanduar për miratim komisionet përkatëse parlamentare. Para deputetëve arsyetimin për këtë Raport e paraqiti Ahmet Isufi, kryetar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-së, i cili e vlerësoi si raport të mirë, por që ka disa dobësi që mund të përmirësohen në të ardhmen. Në këtë vështrim ai tha se ky agjension duhet të zgjidhë edhe çështjen e ambientit të punës. Ndërkaq, duke folur në emër të Komisionit për Buxhet dhe Financa , Safete Hadërgjonaj, tha se Raporti përmbush parametrat ligjorë për t' u aprovuar. Fatmir Xhelili (GP i PDK-ës) vlerësoi se ky agjension është në rrugë të funksionalizimit të mirëfilltë. Ai shprehu nevojën që Agjensioni të bëjë një menaxhim më të mirë të mjeteve financiare dhe të gjendet një objekt qeveritar për t' u kursyer nga qiraja. Vjollca Krasniqi nga GP i LDK-ës, tha se ky raport ka ngritje nga ai i kaluari. Qytetarët pak janë të informuar për ekzistencën e këtij agjensioni, ndaj duhet të informohen për këtë. Alma Lama nga GP i VV shprehu mendimin se ky agjension ka probleme, duke u shprehur se ka edhe qasje joprofesionale në punën e tij. Edhe Gëzim Kelmendi nga GP i KKR-ës shtroi kërkesën për sigurimin e objektit qeveritar për këtë agjension. Sasha Milosavljeviq nga GP i SLS-ës theksoi se ky agjension ka kryer detyrat në nivel të duhur sipas kërkesave të BE-së. Në këtë frymë janë nënshkruar marrëveshje me disa shtete të Rajonit. Ndërkaq, Milivoje Stojanoviq nga GP i Ardhmërisë së Përbashkët i bëri një vështrim detyrave dhe obligimeve të këtij agjensioni. Ai përmendi faktin se këtij agjensioni i kanë ardhur 16 ankesa, kryesisht nga bankat dhe PTK-ja. Ai shfaqi brengën lidhur me ruajtjen e të dhënave personale, duke theksuar se sidomos në sektorin privat po keqpërdoren ato. Deputeti Elmi Reçica në diskutimin e tij tha se Agjencioni Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka përmbushur detyrat që dalin nga Raporti i Progresit, ka nxjerrë kodin e etikës, ka mbajtur disa trajnime të zyrtarëve etj.


Meqë nuk kishte kuorum, për këto tri raporte të agjensioneve do të bëhet votimi në mbledhjen e ardhshme , që do ta caktojë Kryesia e Kuvendit të Kosovës.


Në vazhdim, Kuvendi debatoi për strategjinë e Qeverisë së Kosovës për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës, 2009-2015, me kërkesë të deputetit Xhevdet Neziraj, i mbështetur nga deputetët nënshkrues.

 
Duke shpalosur arsyet e kërkesës për këtë debat parlamentar, deputeti Neziraj foli me tone kritike për përmbajtjen e kësaj strategjie, por edhe për moszbatimin e saj. Ai shprehu mospajtimin e tij me akronimin RAE, që përfshin komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, duke vlerësuar se një komunitet i tillë nuk ekziston. Duke e konsideruar komunitetin egjiptian si pjesë të rëndësishme të shoqërisë së Kosovës, nëpërmjet rekomandimeve të propozuara Neziraj kërkoi heqjen e këtij komuniteti nga strategjia. Ai shtroi nevojën që t'i vihet në ndihmë këtij komuniteti në infrastrukturë, në punësim etj.


Në emër të Grupit Parlamentar të PDK-së, deputeti Elmi Reçica i dha mbështetje këtij debati, duke shfaqur besimin që rekomandimet që do të dalin nga ky debat, do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së komuniteteve pakicë në Kosovë, në mënyrë të veçantë, atij egjiptian. Ai tha se Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës u japin të drejta të plota komuniteteve pakicë dhe Kosova është shembull i veçantë sa i përket trajtimit ligjor e kushtetues të tyre. Kosova, theksoi Reçica, vazhdon t'i trajtojë mirë të gjitha komunitetet pakicë, ndërsa ky debat, sipas tij, do të ndikojë te organet përkatëse që ta marrin më seriozisht këtë çështje.


Deputeti Armend Zemaj prezantoi qëndrimin e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), duke vlerësuar se kërkesa për dallim ndërmjet komuniteteve është e drejtë themelore, por si qytetarë, ai tha se duhet të kenë trajtim të barabartë. Qeveria, sipas tij, duhet të jetë më përgjegjëse ndaj këtyre problemeve.


Sa i përket strategjisë së miratuar nga qeveria, Zemaj tha se ajo ka probleme të brendshme, por shtoi se ato duhet të adresohen nëpërmjet debatit dhe rekomandimeve.

Deputetja Albana Gashi, në emër të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, tha se në Kosovë jetojnë mbi 15 mijë ashkalinj, mbi 11 mijë egjiptianë de mbi 8 mijë romë, dhe sipas një raporti të hartuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, 40.06 për qind prej tyre kanë të ardhura që nuk e kalojnë shumën prej 80 euro në muaj. Ajo tha se më shumë se 70 për qind e ashkalinjve, romëve dhe egjiptianëve, nuk kanë mundësi as të ushqehen mjaftueshëm. Sipas saj, barrën e të jetuarit në varfëri ekstreme, më së shumti e mbajnë mbi supe qytetarët e këtyre tri komuniteteve.

Deputeti nga radhët e Grupit Parlamentar të AAK-së, Burim Ramadani, strategjinë e qeverisë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës, e cilësoi antikushtetuese. Kjo strategji, sipas tij, si e tillë, cenon rëndë identitetit etnik dhe kulturor të komunitetit egjiptian. Ai tha se çshtë e palogjikshme që një komunitet, në këtë rast komuniteti egjiptian, të futet në një vend me komunitetet e tjera. Ramadani tha se komunitetet në Kosovë kanë shumë gjëra të përbashkëta, por identiteti etnik, sipas tij, nuk guxon t'i cenohet asnjë komuniteti.


Në emër të Grupit të KKR-së, kryetarja Myzejene Selmani u ndal në sfidat dhe problemet ekonomike të vendit, duke vlerësuar se me probleme në çështjen e punësimit përballen sikurse shumica shqiptare, ashtu edhe komunitetet pakicë. Ajo shfaqi shpresën që ministritë përkatëse dhe komunat ku jeton komuniteti egjiptian, të kenë një vëmendje më të madhe. Ajo tha se Kushtetuta e vendit i përcakton qartë komunitetet në Kosovë.


Duke konfirmuar mbështetjen e Grupit Parlamentar të SLS-së për këtë strategji, deputetja Jasmina Zhivkoviq theksoi nevojën e pjesëmarrjes së të gjitha grupeve etnike në proceset pozitive në Kosovë. Ajo tha se strategjia duhet të jetë e atillë, në mënyrë që të ketë sa më pak pengesa në zbatim. Ajo e konsideroi të rëndësishme që dokumentet e tilla të bëhen në pajtim me përfaqësuesit e komuniteteve përkatëse.


Deputeti Albert Kinolli nga Grupi Parlamentar 6 Plus, tha se zbatimi i strategjisë lë shumë për të dëshiruar. Ai identifikoi një varg fushash në të cilat, sipas tij, komuniteti rom, komuniteti ashkali dhe ai egjiptian kanë nevojë për ndihmë, si: arsimi, kultura, shëndetësia, përfaqësimi në institucione, kthimi, riintegrimi, punësimi etj. Sidoqoftë, Kinolli vlerësoi se në fusha ta caktuara ka përparime. Ai vlerësoi të arriturat në fushën e mediave në gjuhën rome, paralajmëroi fillimin e mësimit në gjuhën rome, potencoi rritjen e numrit të nxënësve dhe studentëve të komunitetit rom gjatë viteve të fundit etj.


Nga Grupi Parlamentar "Ardhmëria e përbashkët", deputeti Etem Arifi, tha se strategjia dhe plani gjegjës i veprimit për zbatimin e saj, paraqesin në hollësi sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen këto tri komunitete. Arifi tha se në hartimin e saj nuk kanë marrë pjesë njerëz të duhur, por, sipas tij, pavarësisht kësaj, ky dokument është hartuar me qëllim të përmirësimit të jetës ekonomike e sociale të këtyre komuniteteve dhe nuk ka për qëllim asimilimin e asnjë komuniteti. Megjithatë, sipas tij, institucionet e Kosovës kanë dështuar t'i përmbushin zotimet e tyre për të përmirësuar jetën e këtyre komuniteteve.


Gjatë debatit, diskutuan edhe deputetët: Danush Ademi, Lumnie Morina, Glauk Konjufca, Vjollca Krasniqi, Shaip Muja, Sadri Ferati, Alma Lama, Muhamet Mustafa, Halit Krasniqi dhe Teuta Haxhiu.
Përfaqësues të grupeve parlamentare shtruan nevojën e harmonizimit të rekomandimeve, të cilat sot nuk u hodhën në votim, për mungesë kuorumi.

Me pajtimin e të gjitha grupeve parlamentare, ndërkaq, nuk u mbajt debati parlamentar lidhur me rirregullimin (heqjen) e taksave të sigurimeve të automjeteve të udhëtarëve dhe automjeteve transportuese të mallrave. Për ditën e mbajtjes së tij, do të vendosë Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e saj të ardhshme.

Vazhdimi i seancës plenare të KuvenditVazhdimi i seancës plenare të Kuvendit