Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Mufera Srbica - Şinik

Mufera Srbica - Şinik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)