Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Mërkure, 19.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Aderimin e Kosovës në Marrëveshjen për themelimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA);
4. Shqyrtimi i Raportit për gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, për vitin 2017.
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 14.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Takimi i Komisionit me përfaqësuesit e KPM, RTK, FFK-së, me temën - shitja e të drejtave mediale nga UEFA në territorin e Republikës së Kosovës, nëpërmjet thirrjes për Ofertim në territorin e Serbisë.

 

 • E Hënë, 10.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Çështjet vijuese - agjenda e projektligjeve;
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 25.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 17.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265