Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Hënë, 19.03.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-061 për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-054 per Gjykatat;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-031 për paisjet nën presion;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
6. Shqyrtimi i Mocionit të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje;
7. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 07.03.2018 11:00
 • Dëgjim publik Salla:
 •  

Hotel "Sirius" Prishtinë

Rendi i ditës:

Dëgjim publik ku temë diskutimi do të jetë "Përfitimet për ish zyrtarët e lartë".

 

 • E Marte, 06.03.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 30.01.2018;
3. Adresimi i Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës lidhur me Sistemin Gjyqësor;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projketligjin nr.06/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe me Ligjin nr. 05/L-080;
6. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 02.03.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

Shkelja e Rregullores së Kuvendit nga Kryetari Kuvendit

 

 • E Marte, 27.02.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projekt-Rregullores së Kuvendit;
3. Shqyrtimi i propozimeve për anëtarë të Komisionit Kosovar për Kërkesa Pronësore, dhe për anëtarë për Verifikim dhe Vendosje të Pronave;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-030 për aktet juridike;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359