Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 16.10.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-096 për Referendum;
3. Shqyrtimi i Raportit të Avokatit të Popullit në lidhje me organizimin e votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare dhe lokale;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 09.10.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës;
3. Shqyrtimi i propozimeve me kandidatët për anëtarë të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas;
4. Shqyrtimi i Raportit të Avokatit të Popullit në lidhje me organizimin e votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare dhe lokale;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional për Projketligjin nr.06/L-079 për Efiçencë të enrgjisë;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional për Projketligjin nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete;
7. Diskutim lidhur me mos procedimin e Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2018-2022 dhe Planit të Veprimit, në Kuvend siç përcaktohet me nenin 16 të Ligjit nr.03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupcionit;
8. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 19.09.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 07.06, dhe 12.06, 21.06, 26, 06, 03.07 dhe 10.07.2018;

3. Votimi i Raportit me amendamente në Projekt-Rregulloren e Kuvendit;

4. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;

5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;

6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;

7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;

8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;

9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-054 për Gjykatat;

10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projketligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;

11. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional për Projketligjin nr. 06/L-043 për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare;

12. Shqyrtimi i Raportit të Avokatit të Popullit në lidhje me organizimin e votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare dhe lokale;

13. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 24.07.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 07.06, dhe 12.06. 2018;
3. Votimi i Raportit me amendamente në Projekt-Rregulloren e Kuvendit;
4. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;
5. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike;
6. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
7. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;
10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-054 për Gjykatat;
11. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projketligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
12. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.07.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 21.05.2018;
3. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projekt-Rregulloren e Kuvendit;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeoroligjike;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
7. Të ndryshme.

 

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359