Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Hënë, 25.06.2018 16:41

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 22.06.2018 15:56

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 22.06.2018 14:06

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 22.06.2018 13:49

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 22.06.2018 12:09

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 22.06.2018 12:05

  Kryesia e Kuvendit