Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës
U mbajt takimi i deputetëve me qytetarët e Gjakovës

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Premte, 04.05.2018 17:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 04.05.2018 15:48

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 04.05.2018 15:47

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 04.05.2018 15:46

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 04.05.2018 15:43

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 04.05.2018 15:40

  Kryesia e Kuvendit